ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ-ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Δραστηριότητα: ΕΛΛΑΔΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Χημικός Μsc
ΜΑΝΔΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Μαθηματικός Βsc

Πιστοποιημένοι Μηχανικοί Aσφαλείας (NEBOSH) & Mη Kαταστροφικών Eλέγχων (ASNT, PCN, EN 473-ISO 9712)

ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

 1. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 2. ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΑ ΥΓΡΑ
 3. ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
 4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ
 5. ΠΑΧΥΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΑΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΗΧΟ
 6. ΔΙΝΟΡΡΕΥΜΑΤΑ
 7. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
 8. ΡΑΔΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ
 9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
 10. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ
 11. ΣΚΛΗΡΟΜΕΤΡΗΣΗ


CONDITION MONITORING

 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ
 2. ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΑΞΟΝΩΝ ΜΕ LASER
 3. ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
 5. ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑ XRF


ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

 1. WPS (WELDING PROCEDURE SPECIFICATIONS)
 2. WPQR (WELDING PROCEDURE QUALIFICATION REPORT)


ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NEBOSH)
 2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ & ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ NEBOSH)
 3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ /ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ - GAS FREE
 4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ
 5. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 6. ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
 7. EΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ
 8. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
 9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑDR
 10. ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ
 11. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO9001)
 12. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ISO14001)
 13. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΗSAS18001 ΕΛΟΤ ΕΝ1801)
 14. ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO22000 (HACCP)


ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 1. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ
 2. ΧΥΤΑ
 3. ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ
 4. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ
 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ
 6. ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ
 7. ΠΛΑΣΤΙΚΑ
 8. ΚΕΡΑΜΙΚΑ
 9. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ
 10. ΧΡΩΜΑΤΑ


BIOMHXANIKOI ΤΟΜΕΙΣ

 1. ΝΑΥΤΙΛΙΑ & ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
 2. ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
 3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 4. ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
 5. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
 6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΡΧΕΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
 7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 8. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΙΝ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΣΕ ΠΛΟΙΑ


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

 1. Επιπέδου (level) 2 κατά ASNT TC1A (AMERICAN SOCIETY OF NDT)
 2. Επιπέδου (level) 2 κατά PCN-BINDT (BTRITISH INSTITUTE OF NDT)
 3. Επιπέδου (level) 2 κατά CSWIP-EN 473/ISO 9712 (TWI TRAINING WELDING INSTITUTE)


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 1. Επιπέδου (level) 2 κατά PCN/ISO18436


ΥΓΙΕΙΝΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φορέας NEBOSH (National Examination Board in Occupational Safety & Health):

 1. International General Certificate in Occupational Safety & Health
 2. Technical Certificate in Oil & Gas Operational Safety


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 1. Ποιότητας (ISO 9001)
 2. Περιβάλλοντος (ISO 14001)
 3. Ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001, ELOT EN 1801)
 4. Υγιεινής ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000-HACCP)