ΑΡΧΙΚΗ

Ο Αποστόλης Μάνδυλας έχει σπουδάσει Χημικός (πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) με ειδίκευση στην οργανική χημεία πετρελαίου και διαχείριση αποβλήτων (Μsc, ΕΑΠ) . Εχει εργαστεί 2 χρόνια στο χημείο πολεμικής αεροπορίας (αναλύσεις καυσίμων ελαιολιπαντικών). Είναι τα τελευταία δέκα χρόνια Σύμβουλος Εκπαίδευσης κατάρτισης στο ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ (πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ), σε θέματα μη καταστρεπτικών ελέγχων, επιθεώρηση συγκολλήσεων, ποιότητας, περιβάλλοντος & υγιεινής ασφάλειας εργασίας. Στο χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης είναι συνολικά δεκαπέντε χρόνια. Είναι υπεύθυνος εξετάσεων πιστοποίησης ΜΚΔ του ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ για το ΕΣΥΔ (Ελληνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης) & συντονιστής του KEK ΙΒΕΠΕ με το BINDT (BRITISH INSTITUTE OF NON DESTRUCTIVE TESTING).

Είναι πιστοποιημένος Τεχνικός/Μηχανικός ασφαλείας (διαθέτει πιστοποίηση NEBOSH, National Examination Board in Occupational Safety and Health) με πείρα δεκαέξι χρόνων, σε βιομηχανία, διυλιστήρια, ναυτιλία και ναυπηγεία.

Σαν πιστοποιημένος μηχανικός ΜΚΔ (Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών) Level 2 κατά ASNT/PCN/CSWIP EN473-ISO9712, επιθεωρητής συγκολλήσεων και πιστοποιημένος επιθεωρητής χρωμάτων (Icorr level1) διενεργεί επιθεωρήσεις με τις παρακάτω μεθόδους:

 1. Οπτικό έλεγχο
 2. Μαγνητικά σωματίδια
 3. Διεισδυτικά υγρά
 4. Έλεγχο συγκολλήσεων με υπέρηχο
 5. Παχυμετρήσεις ελασμάτων
 6. Ερμηνεία ραδιογραφίας
 7. Ραδιογραφική δοκιμή
 8. Βασική ασφάλεια από την ακτινοβολία
 9. Δινορρεύματα
 10. Θερμογραφία υπερύθρων (PCN ISO18436)
 11. Ανάλυση κραδασμών (PCN ISO18436)
 12. Επιθεώρηση χρωμάτων-επικαλύψεων
Έχει πιστοποίηση σαν σύμβουλος επιθεωρητής συστημάτων διαχείρισης:

 1. Ποιότητας (ISO 9001)
 2. Περιβάλλοντος (ISO 14001)
 3. Ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001, ELOT EN 1801)
 4. Υγιεινής ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000-HACCP)
Ο Σπύρος Μάνδυλας είναι Μαθηματικός-Στατιστικός, είκοσι χρόνια στο χώρο της εκπαίδευσης–κατάρτισης, εκπαιδευτής ενηλίκων (πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ).

Εργάζεται σαν Μηχανικός Ποιότητας-ΜΚΔ, Επιθεωρητής Συγκολλήσεων με εμπειρία στα θέματα στατιστικής επεξεργασίας αποτελεσμάτων ποιοτικού ελέγχου και στην στατιστική επεξεργασία κατά την εκπόνηση μελετών εκτίμησης κινδύνου & συστημάτων διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001), περιβάλλοντος (ISO 14001), ασφάλειας εργασίας (OHSAS 18001, ELOT EN 1801), υγιεινής ασφάλειας τροφίμων (ISO 22000-HACCP).Οι Αποστόλης & Σπύρος Μάνδυλας με τη μεγάλη εμπειρία τους σε θέματα Μη Καταστρεπτικών Δοκιμών, Επιθεώρησης Συγκολλήσεων, ασφάλειας εργασίας ποιοτικού ελέγχου συγκολλήσεων και διαχείρισης ποιότητας στη ναυτιλία, βιομηχανία διυλιστήρια, ναυπηγεία μπορούν να δώσουν ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις στα ζητήματα που προκύπτουν και στα αιτήματα των πελατών.

Τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης είναι η ναυτιλία, η βιομηχανία & τα διυλιστήρια πετρελαίου και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Οι δραστηριότητες λαμβανουν χώρα Eλλάδα, Kύπρο και Εξωτερικό (υπεράκτια).